PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN

- "Cetáceos e tartarugas nas Illas. Espacies mariñas protexidas no ámbito do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia", 2023. (+INFO)

- "PHOCOE-NANDO", 2023. Para CaixaBank, seleccionado dentro de su "Convocatoria de Medio Ambiente 2023" (+INFO).

- "REVARGAL - Red de varamientos de Galicia". 2022 - 2025. Para a Fundación Biodiversidad, Ministerio para la Transición Ecológica (+INFO).

- "Medios para o estudo e asistencia a mamíferos mariños". 2022. Para a Deputación da Coruña (+INFO).

- "VOLUNVAR: plan de voluntariado de apoio á Rede de Varamentos". 2022. Para o Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Ría de Vigo - A Guarda da Consellería do Mar da Xunta de Galicia (+INFO).

- "DOTAVAR: protocolo, coordinación e medios da Rede de Varamentos (GALP7-137)". 2021. Para o Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Ría de Vigo - A Guarda da Consellería do Mar da Xunta de Galicia (+INFO).

- "Elaboración de un estudio científico sobre la interacción de la población de orca (Orcinus orca) del Estrecho de Gibraltar con embarcaciones, para el diseño de propuesta de medidas de prevención, actuación y gestión". 2021. Dentro das accións do LIFE IP INTEMARES (LIFE15 IPE ES 012). Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través da Fundación Biodiversidad.

-“VIRADA: Bases para a reducción da mortalidade por captura accidental en artes de pesca da toniña (Phocoena phocoena) e o arroaz (Tursiops truncatus) en áreas Rede Natura 2000 de Galicia”. 2019-2020. Realizado xunto coa OPPF-4, e coa colaboración da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica, a través do Programa Pleamar, cofinanciado polo FEMP. (+ INFO).

- "TurGaSur. Seguimiento y mejora del conocimiento de la unidad de gestión Tursiops truncatus Galicia Sur en áreas de la Red Natura 2000". 2018-2019. Financiado polo Ministerio de Transición Ecológica a través da Fundación Biodiversidad (+ INFO).

- “Actualización del estado de conservación de la marsopa en las demarcaciones marinas noratlántica y sudatlántica y la elaboracion del borrador del plan de conservación” LIFE IP-PAF INTEMARES (LIFE15 IPE ES 012). 2017-2018. Financiado polo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

- “Desarrollo de criterios de análisis que permitan determinar la mortalidad accidental en artes de pesca en cetáceos varados” (23.06.456D.640). 2016. Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

- “Formación na asistencia e estudo dos varamentos de mamíferos e réptiles mariños en Galicia” (SA-P-0018-15). 2015. Financiado pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia.

- “PHOCOEVAL. Evaluación e determinación da categoría de conservación da toniña (Phocoena phocoena) no NW da península Ibérica". 2015. Financiado polo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través da Fundación Biodiversidad.

- “Galicia no lombo da balea”. 2013-2014. Financiado polo Grupo de Acción Costeira GAC7 Vigo – A Guarda.

- "Bases para el desarrollo de los planes de conservación de las especies de cetáceos protegidas en la demarcación marina noratlántica ". 2011-2012. Financiado polo Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (2011) y por la Fundación Biodiversidad (2012).

- "Estudo do impacto dos portos nos cetáceos". 2007-2010. Financiado pola Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia.

- "Campañas Thunnus: os cetáceos na costeira do bonito ". 2007-2010. Coa colaboración da Consellería do mar da Xunta de Galicia.

- "LIFE+ INDEMARES: inventario y designación de la red natura 2000 en áreas marinas del estado español". 2009-2013. Coordinado pola Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) e realizado por CSIC, IEO, Alnitak, CEMMA, Oceana, SECAC, SEO e WWF.

- "SAFESEA project. sustainable local fisheries and promotion of a safe sea for cetaceans", 2008-2012. En Portugal levado a cabo pola Universidade do Minho. CEMMA foi asesor xunto con Fisheries Association Centro Litoral (COPLitoral) (PT); Fisheries Association of Viana do Castelo (VianaPesca)(PT) e Institute of Marine Research, University of Oslo (NO).

- "Divulgando a pé de mar". 2008-2010. Financiado pola Consellería do Mar da Xunta de Galicia.

- "Conservando o medio mariño: estudos de bioacústica mariña en Galicia". 2008. Financiado pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

- "LaCaixa a favor del mar. Embarques litoriais en Galicia". 2008. Financiado pola Fundació La Caixa.

- "Bases para la conservación y gestión de las especies de cetáceos amenazadas en las aguas atlánticas y cantábricas" . 2006-2007. Financiado pola Fundación Biodiversidad.

- " Os sons do mar ". 2005-2007. Financiado pola Fundación Pedro Barrié de la Maza.

- " Avaliación do impacto do vertido do "Prestige" nas poboacións de tartarugas, focas e cetáceos das augas costeiras de Galicia ". 2003-2005. Financiado pola Fundació LaCaixa.

- "EUROFLUKES: initiating an european network to develop an european cetacean photo-id system and database" (EVR1-2001-00015). 2001-2002. Coordinado polo Center of Environmental Science da Universidade de Leiden, Holanda.

- "Bioacumulación de contaminantes persistentes orgánicos nos pequenos cetáceos das augas europeas: vías de transporte e impacto na reproducción" (CE proposal EVK3-2000-00556), 2001-2003. Proxecto coordinado pola Universidade de Aberdeen, coa participación do Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC), Nationaal Natuurhistorisch Museum de de Leiden, Netherlands Institute for Sea Research, University College de Cork, Universidade de La Rochelle y Centre de Recherche sur les Mamíferes Marins de La Rochelle en Francia e CEMMA.

- "Recollida de datos de pesquerías e monitorización de capturas accidentais de pequenos cetáceos en pesqueiras peláxicas en Escocia e Galicia"(CE 00/027), 2001. Proxecto coordinado pola Universidade de Aberdeen, coa participación do Departamento de Física Aplicada de la Universidade de Vigo e CEMMA.

- "Estatus do arroás, Tursiops truncatus , na provincia de Pontevedra", 2000. Para a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

- "Desenvolvemento dun software para estimar capturas non comunicadas ou non contabilizadas e datos de esforzo, e aplicar modelos de manexo das pesquerías" (DG Pesca, Estudio 97/170), 1998-2000. Proxecto coordinado pola Universidade de Aberdeen, coa participación do Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC) e CEMMA.

- "Impacto das pesquerías nos pequenos cetáceos en augas costeiras do noroeste de España e Escocia" (DG Pesca, Estudio 97/089), 1998-2000. Proxecto coordinado pola Universidade de Aberdeen, coa participación do Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC) e CEMMA.

 
 

 

COMPLETE WEB by CEMMA is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España License