Proba xenérica

20. Os tres factores fundamentais a controlar na Síndrome de Varamento son:

a) Calor, Inanición e Hiperexcitabilidad
b) Compresión, Hipertermia e Tensión
c) Flotación, Hipotermia e Excesiva Relaxación
d) Ningunha das anteriores é correcta


3. ¿Cal dos seguintes factores é o que máis condiciona a detección dos animais no mar e a realización dun avistamento?.

a) a eslora do barco.

b) a experiencia do patrón.

c) a cor dos nosos zapatos.

d) o estado do mar (vento, ondas…)

EA6.- Cales destes enunciados son correctos:


a) A educación ambiental evoluciona de forma paralela a idea de medio ambiente e a percepción que del se ten.


b) A idea de educación ambiental non abarca termos sociais como base, senón que se centra nos procesos biolóxicos do medio natural.


c) A educación ambiental non ten unha dimensión temporal de futuro respecto as súas actuacións.


d) A educación ambiental traballa sobre a idea de definir os problemas que afectan ao medio ambiente e lograr o seu recoñecemento social, deixando os procesos de resolución destes problemas a outras disciplinas.


EA5.- A educación ambiental pretende


a) un cambio social baseado na construción de un novo sistema de valores respectuoso co medio.


b) un desenrolo de tecnoloxías cara un maior impacto ambiental das actuacións humanas.


c) modificar as condutas do ser humano a prol do medio ambiente, baseándose en sancións ou penalizacións como vía de actuación.


d) O incremento da produción en masa dos sistemas industriais.


22. As primeiras actuacións a realizar cando chegamos ao lugar de varamento dun cetáceo son:

a) Buscar sombra, remollar continuamente ao animal e controlar a contorna (aglomeracións e berros)
b) Darlle para comer peixe ou papiña, e deixalo repousar ao sol
c) Acariñalo para que se tranquilice, sacalo da auga e mirarlle a cor das mucosas
d) Trasladalo de inmediato ao centro de recuperación máis próximo

9. Cando estamos a realizar avistamentos por unha zona de pesca sabemos que:

a) podemos irnos a durmir, porque os cetáceos nunca se achegan ás zonas de pesca.

b) se hai boias no mar, todos os cetáceos se van a achegar a elas para examinalas.

c) debemos estar moi atentos, porque os cetáceos tamén están presentes nas zona de pesca.

d) se hai barcos de pesca na zona, é imposible que haxa cetáceos.

7. Cando estamos realizando observación para a detección visual de cetáceos debemos:

a) estar moi pendentes de calquera indicio que nos poida indicar a presencia de animais, como a presencia de aves mariñas alimentándose.

b) Ter sempre os ollos pechados, para evitar non mollalos coa auga de mar.

c) Tirar peixe ó mar, para atraer ós animais.

d) Estar moi relaxados e só preocuparnos de non marearnos.

5. O equipamento básico dun observador de cetáceos para a realización de mostraxes cetolóxicas a bordo está composto por:

a) traxe de neopreno e aletas.

b) bañador, toalla e crema solar.

c) prismáticos, GPS e estadillos para a recollida de datos..

d) libros sobre a bioloxía dos cetáceos.

EA7.- Na Educación Ambiental e necesario


a) actuar localmente e pensar globalmente.


b) actuar globalmente e pensar globalmente.


c) actuar localmente e pensar localmente.


d) actuar globalmente e pensar globalmente.


11. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, pertence aos seláceos, é dicir que son peixes con cartílago e sen.

a) aletas

b) ganas

c) óso

d) pelos

Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-