Proba xenérica

11. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, pertence aos seláceos, é dicir que son peixes con cartílago e sen.

a) aletas

b) ganas

c) óso

d) pelos

8. Podemos detectar a presencia dunha balea na zona de estudio a través:

a) do seu soplo, que o podemos observar a simple vista a mais de 2 Km de distancia.

b) da emisora de radio do barco, sintonizando a canle baleeira número 27.

c) dos sons que emite para tratar de asustar ó observador cando o barco se achega demasiado a ela.

d) dos latidos do seu corazón que detecta o radar do barco.

22. As primeiras actuacións a realizar cando chegamos ao lugar de varamento dun cetáceo son:

a) Buscar sombra, remollar continuamente ao animal e controlar a contorna (aglomeracións e berros)
b) Darlle para comer peixe ou papiña, e deixalo repousar ao sol
c) Acariñalo para que se tranquilice, sacalo da auga e mirarlle a cor das mucosas
d) Trasladalo de inmediato ao centro de recuperación máis próximo

24. A chave do éxito da recuperación de tartarugas mariñas con patoloxías internas sería:

a) Control de temperatura e alimentación
b) A posibilidade de realizar tomografías computadorizadas
c) Manter á tartaruga en seco, polo menos, durante 4 horas diarias
d) Realizar analíticas sanguíneas diarias

21. A extracción de sangue nos golfiños pode realizarse dos vasos:

a) Da aleta caudal
b) Da aleta dorsal
c) Das aletas pectorais
d) Todas as anteriores son correctas

18. As principais patoloxías observadas nas necropsias dos mamíferos mariños son:

a)  Depresión nerviosa e problemas respiratorios
b) Lesións autoinmunes

c) Traumas Acústicos
d) Lesións respiratorias e dixestivas

26. A principal diferenza entre os eritrocitos de mamíferos e os de réptiles, é que os de réptiles?

a) ... son máis grandes
b) ...posúen núcleo
c) ...teñen forma de estrela

d) ...transportan nitróxeno no canto de osíxeno

EA6.- Cales destes enunciados son correctos:


a) A educación ambiental evoluciona de forma paralela a idea de medio ambiente e a percepción que del se ten.


b) A idea de educación ambiental non abarca termos sociais como base, senón que se centra nos procesos biolóxicos do medio natural.


c) A educación ambiental non ten unha dimensión temporal de futuro respecto as súas actuacións.


d) A educación ambiental traballa sobre a idea de definir os problemas que afectan ao medio ambiente e lograr o seu recoñecemento social, deixando os procesos de resolución destes problemas a outras disciplinas.


2. Cando estamos realizando un estudio de cetáceos a bordo dunha embarcación, cada vez que realizamos un avistamento debemos:

a) achegarnos sempre ós animais para para velos de preto.

b) gritar moi alto, para que nos escoiten e se achegen ó barco.

c) Interferir o menos posible no seu comportamento e recoller toda a información necesaria.

d) abandoar inmediatamente a zona.

EA4.- ¿Cales é a data mais relevantes na historia da educación ambiental?


a) Estocolmo 1972


b) Atenas 1896


c) Barcelona 1992


d) Río de Janeiro 2016


Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-