Proba xenérica

EA5.- A educación ambiental pretende


a) un cambio social baseado na construción de un novo sistema de valores respectuoso co medio.


b) un desenrolo de tecnoloxías cara un maior impacto ambiental das actuacións humanas.


c) modificar as condutas do ser humano a prol do medio ambiente, baseándose en sancións ou penalizacións como vía de actuación.


d) O incremento da produción en masa dos sistemas industriais.


EA4.- ¿Cales é a data mais relevantes na historia da educación ambiental?


a) Estocolmo 1972


b) Atenas 1896


c) Barcelona 1992


d) Río de Janeiro 2016


7. Cando estamos realizando observación para a detección visual de cetáceos debemos:

a) estar moi pendentes de calquera indicio que nos poida indicar a presencia de animais, como a presencia de aves mariñas alimentándose.

b) Ter sempre os ollos pechados, para evitar non mollalos coa auga de mar.

c) Tirar peixe ó mar, para atraer ós animais.

d) Estar moi relaxados e só preocuparnos de non marearnos.

EA3.- ¿Cales son os compoñentes da educación ambiental?


a) Estudio físico-químico da realidade, avaliación de problemas técnicos, actuacións de enxeñeria na resolución da problemática concreta.


b) Descrición da problemática ambiental, xurídica dos problemas, potenciacion de sancións administrativas ou penais co fin de solucionar os danos ocasionados.


c) Avaliación dos efectos do impacto sobre a sociedade,estudo de iniciativas para a mellora da calidade de vida de colectivos afectados, intervención social.


d) Base de fundamentos ecoloxicos, concienciación conceptual da sociedade , investigación e avaliacion de problemas, capacidade de acción.


24. A chave do éxito da recuperación de tartarugas mariñas con patoloxías internas sería:

a) Control de temperatura e alimentación
b) A posibilidade de realizar tomografías computadorizadas
c) Manter á tartaruga en seco, polo menos, durante 4 horas diarias
d) Realizar analíticas sanguíneas diarias

EA2.- A educación ambiental ten por obxectivos:


a) Concienciar a sociedade e axudala a adquirir maior sensibilidade sobre o medio ambiente en xeral e os problemas conexos.


b) Influír na sociedade para potenciar un consumo que implique un maior desenrolo económico como base da prosperidade do ser humano.


c) Introducir na sociedade novos valores éticos baseados na autosatisfaccion e o emprego indiscriminado dos recursos naturais.


d) Impedir que a sociedade desenvolva unha capacidade de avaliación dos problemas medioambientais actuais.


2. Cando estamos realizando un estudio de cetáceos a bordo dunha embarcación, cada vez que realizamos un avistamento debemos:

a) achegarnos sempre ós animais para para velos de preto.

b) gritar moi alto, para que nos escoiten e se achegen ó barco.

c) Interferir o menos posible no seu comportamento e recoller toda a información necesaria.

d) abandoar inmediatamente a zona.

21. A extracción de sangue nos golfiños pode realizarse dos vasos:

a) Da aleta caudal
b) Da aleta dorsal
c) Das aletas pectorais
d) Todas as anteriores son correctas

5. O equipamento básico dun observador de cetáceos para a realización de mostraxes cetolóxicas a bordo está composto por:

a) traxe de neopreno e aletas.

b) bañador, toalla e crema solar.

c) prismáticos, GPS e estadillos para a recollida de datos..

d) libros sobre a bioloxía dos cetáceos.

EA10.-¿ Cara onde evoluciona o termo de Educación Ambiental?


a) Educación para a sustentabilidade.


b) Educación para o consumo.


c) Educación para a  conservación.


d) Educación para a recuperación.

Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-