Proba xenérica

26. A principal diferenza entre os eritrocitos de mamíferos e os de réptiles, é que os de réptiles?

a) ... son máis grandes
b) ...posúen núcleo
c) ...teñen forma de estrela

d) ...transportan nitróxeno no canto de osíxeno

3. ¿Cal dos seguintes factores é o que máis condiciona a detección dos animais no mar e a realización dun avistamento?.

a) a eslora do barco.

b) a experiencia do patrón.

c) a cor dos nosos zapatos.

d) o estado do mar (vento, ondas…)

EA5.- A educación ambiental pretende


a) un cambio social baseado na construción de un novo sistema de valores respectuoso co medio.


b) un desenrolo de tecnoloxías cara un maior impacto ambiental das actuacións humanas.


c) modificar as condutas do ser humano a prol do medio ambiente, baseándose en sancións ou penalizacións como vía de actuación.


d) O incremento da produción en masa dos sistemas industriais.


22. As primeiras actuacións a realizar cando chegamos ao lugar de varamento dun cetáceo son:

a) Buscar sombra, remollar continuamente ao animal e controlar a contorna (aglomeracións e berros)
b) Darlle para comer peixe ou papiña, e deixalo repousar ao sol
c) Acariñalo para que se tranquilice, sacalo da auga e mirarlle a cor das mucosas
d) Trasladalo de inmediato ao centro de recuperación máis próximo

12. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, na boca..

a) ten grandes e afiados dentes

b) barbas como as baleas

c) pequenos e numerosos dentes

d) beizos

18. As principais patoloxías observadas nas necropsias dos mamíferos mariños son:

a)  Depresión nerviosa e problemas respiratorios
b) Lesións autoinmunes

c) Traumas Acústicos
d) Lesións respiratorias e dixestivas

EA8.- A Educación Ambiental formal dentro dos contidos educativos oficiais ten un carácter


a) Puntual


b) Transversal


c) Anual


d) Unidiscilplinar


EA9.- A Educación Ambiental Non Formal

 

a) é a transmisión non planificada de coñecementos, aptitudes e valores ambientais fora dun edificio oficial.

 

b) é un proceso pedagóxico polo cal se abordan contidos medioambientais de xeito innovador ou non tradicional.

 

c) é a transmisión (planificada ou non) de coñecementos, aptitudes e valores ambientais, fora do Sistema Educativo institucional.

 

d) é un proceso pedagóxico planificado polo cal o alumno ten unha actitude pasiva ante a transmisión de contidos medioambientais.


EA7.- Na Educación Ambiental e necesario


a) actuar localmente e pensar globalmente.


b) actuar globalmente e pensar globalmente.


c) actuar localmente e pensar localmente.


d) actuar globalmente e pensar globalmente.


EA4.- ¿Cales é a data mais relevantes na historia da educación ambiental?


a) Estocolmo 1972


b) Atenas 1896


c) Barcelona 1992


d) Río de Janeiro 2016


Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-