Proba xenérica

EA5.- A educación ambiental pretende


a) un cambio social baseado na construción de un novo sistema de valores respectuoso co medio.


b) un desenrolo de tecnoloxías cara un maior impacto ambiental das actuacións humanas.


c) modificar as condutas do ser humano a prol do medio ambiente, baseándose en sancións ou penalizacións como vía de actuación.


d) O incremento da produción en masa dos sistemas industriais.


26. A principal diferenza entre os eritrocitos de mamíferos e os de réptiles, é que os de réptiles?

a) ... son máis grandes
b) ...posúen núcleo
c) ...teñen forma de estrela

d) ...transportan nitróxeno no canto de osíxeno

2. Cando estamos realizando un estudio de cetáceos a bordo dunha embarcación, cada vez que realizamos un avistamento debemos:

a) achegarnos sempre ós animais para para velos de preto.

b) gritar moi alto, para que nos escoiten e se achegen ó barco.

c) Interferir o menos posible no seu comportamento e recoller toda a información necesaria.

d) abandoar inmediatamente a zona.

18. As principais patoloxías observadas nas necropsias dos mamíferos mariños son:

a)  Depresión nerviosa e problemas respiratorios
b) Lesións autoinmunes

c) Traumas Acústicos
d) Lesións respiratorias e dixestivas

9. Cando estamos a realizar avistamentos por unha zona de pesca sabemos que:

a) podemos irnos a durmir, porque os cetáceos nunca se achegan ás zonas de pesca.

b) se hai boias no mar, todos os cetáceos se van a achegar a elas para examinalas.

c) debemos estar moi atentos, porque os cetáceos tamén están presentes nas zona de pesca.

d) se hai barcos de pesca na zona, é imposible que haxa cetáceos.

11. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, pertence aos seláceos, é dicir que son peixes con cartílago e sen.

a) aletas

b) ganas

c) óso

d) pelos

25. Unha temperatura adecuada para un tanque de recuperación de tartarugas mariñas estaría nuns valores:

a) Por enriba de 25ºC
b) Entre 18 e 22ºC
c) Entre 16 e 18ºC

d) Non importa, xa que as tartarugas ao ser poiquilotermas poden adaptarse a calquera temperatura.

8. Podemos detectar a presencia dunha balea na zona de estudio a través:

a) do seu soplo, que o podemos observar a simple vista a mais de 2 Km de distancia.

b) da emisora de radio do barco, sintonizando a canle baleeira número 27.

c) dos sons que emite para tratar de asustar ó observador cando o barco se achega demasiado a ela.

d) dos latidos do seu corazón que detecta o radar do barco.

22. As primeiras actuacións a realizar cando chegamos ao lugar de varamento dun cetáceo son:

a) Buscar sombra, remollar continuamente ao animal e controlar a contorna (aglomeracións e berros)
b) Darlle para comer peixe ou papiña, e deixalo repousar ao sol
c) Acariñalo para que se tranquilice, sacalo da auga e mirarlle a cor das mucosas
d) Trasladalo de inmediato ao centro de recuperación máis próximo

21. A extracción de sangue nos golfiños pode realizarse dos vasos:

a) Da aleta caudal
b) Da aleta dorsal
c) Das aletas pectorais
d) Todas as anteriores son correctas

Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-