• Sin categorías
-
Glosario
Úmero: Óso das extremidades anteriores que está situado entre a escápula e o radio e o cúbito.
-
-