• Sin categorías
-
Glosario
Páncreas: Glándula situada detrás do estómago que produce enzimas dixestivos e certas hormonas, como a insulina.
Pelve: Cavidade do corpo do mamífero formado polos ósos das antigas cadeiras e o final da columna vertebral, onde está contida a vexiga, o recto e unha parte do aparato xenital.
Pene: Órgano eréctil do aparello xenital dos machos, que ten a función de levalo seme á vaxina ou o colo do útero da femia.
Pulmón: Cada un dos órganos respiratorios dos vertebrado,agás os peixes, situados na caixa torácica e onde ten lugar a toma de osíxeno e a eliminación de anhídrido carbónico.
-
-